Luns 24 de Febreiro de 2020

A Xunta de Galicia destina este ano 26 millóns de euros a previr e atender situacións de desprotección en menores


O complexo de atención a menores ferrolán alberga neste momentos a 24 rapaces e rapazas en situación de risco social

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou o Centro Ferrol I de atención a menores de idade. Este centro de protección alberga a 24 internados, dos que 18 son mozos e 6 son mozas. A maioría deles atópanse en situación de risco social e unha porcentaxe considerable pertence a grupos sociais desfavorecidos, polo que experimentan unhas circunstancias persoais e ambientais que conducen á adquisición de condutas de inadaptación social.

As problemáticas que atenden teñen por tanto o seu contexto e orixe inmediato nun medio familiar e social marcado pola existencia de déficits económicos, sociais e culturais, dándose en moitos casos o desamparo destes menores. Ferrol I centra o seu traballo na busca de técnicas e formas de organización que permitan o desenvolvemento integral dos residentes, preparándoos para construír unha sociedade capaz de garantir o seu auténtico desenvolvemento humano. Para elo, leva a cabo accións diversas entre as que destacan os programas de mediación e orientación familiar, de educación para a saúde, así como os obradoiros de habilidades sociais e de educación en valores.

Na actualidade, a administración autonómica ten a preto de 2.000 menores baixo a súa protección en diferentes modalidades: tutelados, en garda, en acollemento residencial ou en acollemento familiar. Rey Varela explicou que “a meta é o desenvolvemento e o fortalecemento persoal de menores que teñen pasado por situacións complicadas.” Ademais, durante a visita, o conselleiro de Política Social agradeceu o “compromiso, implicación e dedicación” que presentan os profesionais que traballan no centro.

Máis recursos para as situacións de desprotección
O titular da carteira autonómica asegurou que “é unha prioridade realizar unha atención integral a toda a infancia, e de xeito particular, aos menores que sofren unha situación de desprotección ou conflito social”. “O que queremos é previr situacións de desamparo; e no caso de que se produzan, actuar de maneira rápida e eficaz, garantindo en todo momento os dereitos do menor”, engadiu Rey Varela.

Así, a partida orzamentaria destinada en 2016 a atención ao menor ascende a 26 millóns de euros, o que supón 1,5 millóns de euros máis que o exercicio pasado. Este aumento repercutirá de xeito positivo nas persoas máis desprotexidas a través de dedicar máis recursos económicas a medidas como o Programa de intervención familiar, o Programa Mentor ou os puntos de encontro familiar; así como a liña telefónica gratuíta de axuda á infancia 116 111 ou o Rexistro Unificado de Maltrato Infantil.