Martes 27 de Outubro de 2020

Gamallo lembra a importancia de celebrar o Día de Europa o vindeiro 9 de maio e de poñer en valor a política de cohesión para Galicia


O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE inaugurou hoxe un foro sobre ‘Especialización e xestión de proxectos europeos’ en Santiago

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea lembrou a importancia do Día de Europa, que se festexa o 9 de maio e conmemora a chamada Declaración Schuman, texto que sentou as bases da unión e do futuro común dos pobos europeos.

Durante a inauguración, en Santiago, do foro de Afundación sobre Especialización e xestión de proxectos europeos, Jesús Gamallo fixo un percorrido pola política de cohesión, a principal política de investimento da UE, que busca mellorar as condicións para o desenvolvemento, o crecemento sustentable e o emprego, o benestar e a protección do medio ambiente.

Desde a entrada de España na Unión Europea en 1986, Galicia viu reforzada a súa converxencia e integración política e económica co resto de rexións europeas grazas, en gran medida, aos fondos recibidos de Europa. Segundo explicou o director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Galicia deixou de ser unha rexión obxectivo converxencia debido ao aumento do noso PIB medio comunitario, que chegou a alcanzar o 92,3% no ano 2009, pasando a integrarnos na categoría de rexións máis desenvolvidas no período de financiamento comunitario 2014-2020.

A dotación orzamentaria da política de cohesión para o período 2014-2020 alcanza os 450.000 millóns de euros, incluíndo a cofinanciamento nacional, e céntrase nos estados e rexións menos desenvolvidos.

España conta, para o período 2014-2020, con 38.000 millóns de euros, mentres que, para o mesmo período, Galicia dispón duns 4.200 millóns de euros.