Sábado 20 de Outubro de 2018

Cambre convoca a selección de teloneiros para ou Rock in Cambre 2017


O Concello de Cambre publicou as bases para a participar na selección de grupos que actuarán de “teloneiros” non Rock in Cambre 2017 Co obxectivo de ofrecer ás bandas locais a posibilidade de actuar non Rock in Cambre organízase a selección de grupos de Cambre de estilo musical pop-rock-fusión para actuar coma teloneiros non evento deste ano, que se celebrará ou venres 18 e sábado 19 de agosto de 2017.

Podar participar na selección todos vos grupos musicais que cumpran vos seguintes requisitos:
– Banda ou grupo musical que conte, como mínimo, cun membro empadroado non Concello
de Cambre – A antigüidade mínima do empadroado será dun ano
– Estilo do grupo participante deberá ser pop-rock-fusión
– Todos vos compoñentes do grupo terán que ter cumpridos 16 anos.

Os grupos interesados en participar deberán inscribirse durante vos seguintes 10 días, contados a partir dá publicación dás bases non BOP dá Coruña.

Aqueles grupos que se presentaron á selección realizada pola Asociación Musicambre e non resultaron escollidos non poderán presentarse neste proceso de selección. A selección realizarase de forma equitativa entre ou Concello e a Asociación Musicambre, agás que vos grupos que se presenten á convocatoria pública realizada polo Concello superen en número aos representados pola Asociación Musicambre, que neste caso realizarase de forma proporcional aos mesmos.

A selección dous grupos realizarase polo Xurado ou 5 de xullo do presente ano.
Ou xurado seleccionará ou número de grupos que corresponda, tendo en conta ou número de representados pola Asociación Musicambre e presentar á convocatoria, que terán a consideración de premiados.

Vos grupos seleccionados, actuarán como teloneiros non Rock in Cambre 2017, dispoñendo dun tempo aproximado de 30 minutos para a súa actuación e cobrarán pola actuación 400,00 ? a cada un.