Mércores 20 de Febreiro de 2019

Emalcsa e a UDC analizan os episodios de augas turbias no Concello de Cambre


Ante as reiterados episodios de augas turbias na rede de abastecemento advertidos pola veciñanza en diferentes partes do Concello de Cambre ou goberno local pediulle un informe á Emalcsa, responsable da xestión do sistema de abastecemento do Concello da Coruña e da subministración á súa área metropolitana. Emalsa, no seu informe detalla que o abastecemento, dependente da auga procedente do encoro de Cecebre, caracterízase pola alta calidade da auga de orixe, cunha moi baixa mineralización, é dicir, moi baixa presenza de substancias disoltas, que leva aparellada tamén unha alta sensibilidade a perturbacións.

O informe conclúe que, a pesar da molestia obxectiva que cada un destes fenómenos supón para os usuarios afectados, estes en xeral non supoñen ningún risco e, en canto á súa duración, normalmente son moi breves. Aseguran que este non é un problema exclusivo do sistema de abastecemento de EMALCSA, se non que se produce de maneira xeral en en sistemas de abastecemento de todo o mundo. Sinalan como unha das posibles causas á película que se deposita nas paredes internas das tubaxes é a causante dos episodios de turbidez, e está formada por substancias presentes na auga potable.
As perturbacións ás que fai referencia poden ser de varios tipos; algunhas ordinarias (cambio na velocidade da auga nas tubaxes cando, por exemplo decae a demanda polas noites, ou se incrementa durante a época estival con regas, enchido de piscinas, etc.), cando se producen avarías, ou cando se realizan manobras de mantemento en puntos da rede. “Aínda que coñecemos a natureza dos procesos que operan cando se produce un episodio de turbidez na auga, non podemos predicir cando vai ter lugar outro, ou onde se vai a producir”. A auga sempre sae da ETAP, con niveis de turbidez menores de 0,1 NTU (escala de medición da turbidez que, na lexislación española, permite distribuír auga ata con 5 NTU), o que é unha auga absolutamente transparente.

Os procesos de potabilización garanten ese valor en saída de planta e é no transcurso do transporte onde, polos motivos expostos anteriormente, prodúcese de forma moi ocasional a turbidez que detectamos nas nosas billas. Os técnicos, apoiados pola UDC e agora tamén no contexto da Cátedra EMALCSA-UDC, levan tempo analizando este fenómeno para tratar de minimizar estes episodios illados. Con todo, ao tratarse dun fenómeno puntal no tempo, cuxo efecto desaparece rapidamente, e que a priori non supón un risco para a saúde, non se atopou documentación que estude este fenómeno en profundidade, analizando as medidas para tomar para evitalo ou minimizalo.

Puxéronse en marcha tres liñas de investigación para analizar este fenómeno e tratar de buscar solucións ao mesmo: Análise da redución da concentración de determinadas substancias na auga, con valores máis esixentes que os indicados na normativa sanitaria. A análise das características asociadas aos elementos de condución e funcionamento hidráulico dos sistemas de subministración. E a análise dos sistemas de desinfección final á saída de planta de potabilización. Outro aspecto que se pretende estudar é o efecto que ten sobre a aparición de depósitos nas paredes internas das tubaxes, o emprego como desinfectante final de dióxido de cloro, en lugar de cloro gas. Para iso, instalarase un equipo de xeración e dosificación de ClO2 na cámara de chaves dun depósito, establecendo na rede que depende do mesmo e carece de consumo asociado a clientes, unha serie de puntos