Venres 19 de Xullo de 2019

O 30 deste mes finaliza o prazo de xustificación das axudas para Cultura do Concello de San Sadurniño


As entidades de San Sadurniño que solicitaron subvencións para actividade cultural teñen ata fin de mes para presentar toda a documentación xustificativa da programación desenvolvidasasí como dos gastos efectuados para levala a cabo. Un trámite que se deberá facer no rexistro municipal utilizando os impresos normalizados -dispoñibles en sansadurnino.gal- e achegando a documentación esixida nas bases, sobre todo as facturas oficiais e tamén os recibos das transferencias bancarias ou dos ingresos en conta no caso daquelas que superen os 100 euros. Aínda que o prazo finaliza o 30 de novembro, as asociacións poden solicitar unha prórroga que, no caso de concederse, sería por un mes máis. Os clubes deportivos teñen aínda até o 30 de decembro para presentar as súas xustificacións.

O procedemento de xustificación das axudas unificouse desde este ano tanto en Cultura como en Deporte. Así, as asociacións e clubes terán que presentar facturas oficiais que sumen o total da cantidade concedida máis o 20% do importe total que se solicitou como axuda. É dicir, se unha entidade presentou un programa valorado en 10.000 euros e recibe unha subvención de 1.000, terá que xustificar un total de 3.000 euros (os 1.000 concedidos e 2.000 máis correspondentes ao 20% de 10.000 euros). Existe a posibilidade de presentar como gastos en equipamento e infraestrutura ata un 25% do total subvencionado.

Débese de ter en conta, ademais, a obriga de ter efectuado a través do banco os pagamentos superiores a 100 euros, xa sexa por transferencia ou por ingreso. Os recibos bancarios correspondentes deberán xuntarse ás facturas no momento de presentar a documentación xustificativa da subvención. Outra novidade é que, ademais dos gastos de mantenza, tampouco se aceptarán como xustificación os gastos de transporte.

As entidades culturais teñen de prazo para presentar a documentación xustificativa ata o día 30 de novembro, aínda que poden solicitar unha prórroga debidamente fundamentada -por ter programación aínda en decembro, por exemplo- que se concedería por un mes máis. Esta mesma opción tamén a teñen os clubes deportivos, aínda que para eles o prazo de xustificación finalice o 30 de decembro.

O Concello destina un total de 21.619€ ás liñas de axuda e Cultura e Deportes en concorrencia competitiva, ás que cómpre sumarlles outros 3.000 euros destinados a comisións de festas -máximo de 300 euros para cada solicitante- e tamén os importes dos convenios nominativos co Aldebarán de volei, o CF San Sadurniño, Biela e Chaveta, a AGFA do Eume, a asociación agroecolóxica A Cortiña, a Casa do Mel e a ANPA do CPI, por un montante global de 38.200 euros. Deste xeito, en 2018 o importe de axudas e convenios con entidades ascende a 62.820€.