Mércores 29 de Xaneiro de 2020

O Concello negociará coa Autoridade Portuaria a progresiva apertura á cidade dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería


 

Urbanismo ve necesaria a liberación dos terreos portuarios para levar a cabo a reordenación do tráfico prevista para a praza de Ourense que facilitará un mellor acceso ao túnel de María Pita tanto desde Linares Rivas como desde a avenida de Arteixo.

O Concello ten previsto comezar a negociar coa Autoridade Portuaria a progresiva apertura á cidade dos peiraos de Calvo Sotelo e Batería, un proceso que pode empezar este mesmo ano e que debe culminar coa apertura completa dos devanditos peiraos en 2021.

Desde urbanismo explican que o primeiro paso para a apertura dos terreos portuarios á cidade “debe ser relativo á mobilidade, tanto a peonil como a rodada”. Por iso, no marco da reordenación do tráfico prevista para a praza de Ourense, o equipo de goberno prevé poder contar cos terreos portuarios de Calvo Sotelo e Batería a fin de dar unha solución definitiva que facilite un mellor acceso ao túnel da Mariña tanto desde Linares Rivas como desde a Avenida de Arteixo.

Ademais, tal e como sinalaron responsables da concellería, a próxima humanización do eixo Mariña-Cantóns obrigará a mover a parada de autobuses de Entrexardíns a

outra localización, co obxectivo de mellorar a conexión peonil entre os diferentes ámbitos dos Xardíns de Méndez Núñez.
O equipo de goberno propón trasladar o intercambiador de buses metropolitano ao espazo situado entre o Centro de Lecer do Porto e a sede de Portos de Galicia, “unha localización igual de céntrica que a actual que permitiría unha maior dotación de dársenas para autobuses así como maiores marquesiñas e zonas de espera”, subliñan.

O Goberno local busca aproveitar o espazo dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo para dar solución con carácter definitivo aos problemas de mobilidade actuais, e en paralelo estudar a ordenación futura dos devanditos terreos onde deben primar as dotacións públicas e os espazos libres, para o que se tomarán como punto de partida os Estudos Previos para a Reordenación Urbanística do Porto e a Estación de San Diego contratados na anterior lexislatura.

Negociación de fondo

Para iso, aseguran, é necesario levar a cabo “unha negociación de fondo e a máis longo prazo” que afecte tanto os Convenios de 2004, como á ordenación recollida no Plan Xeral, na cal os convenios deben de adaptarse á actual realidade económica e urbanística sempre coa garantía de que os chans desafectados non perdan a titularidade pública con independencia dos usos que se poidan expor, que deben ser diversos para poder «construír unha cidade máis sustentable e segura».