Martes 07 de Xullo de 2020

A Corporación aproba a creación de un grupo de traballo para abordar a integración dos espazos portuarios na cidade


 

O pleno aprobou a adopción de medidas xudiciais para recuperar a titularidade pública da Casa Cornide na actualidade en mans da familia Franco

A Corporación municipal aprobou co voto favorable de todos os grupos, excepto o de Cidadáns, que se abstivo, a moción sobre o uso dos terreos portuarios. A moción presentada polo grupo popular foi nun principio emendada polo Partido Socialista, aínda que finalmente e, tras un receso, acordouse polos grupos de PSOE, PP e Marea Atlántica, unha proposta de acordo conxunta que consiste na creación dun grupo de traballo permanente para a planificación e a xestión de relaciónelas Porto-Ciudad que aborde a planificación da integración no desenvolvemento urbanístico de espazos portuarios que de maneira progresiva vaian quedándose sen actividade.

Este grupo de traballo establecerá as bases estratéxicas a formular á Autoridade Portuaria da Coruña, Portos do Estado, Ministerio de Fomento e Xunta de Galicia para integrar na cidade os espazos portuarios interiores.

Ademais, estudarase o acceso e disposición dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo. O acordo inclúe a regulación de usos e mellora da chaira de Ou Parrote e da Mariña, e os usos de baño na enseada de Ou Parrote, entre o miradoiro e o castelo de San Antón, respectando a actividade pesqueira.

Por outra banda, o pleno aprobou, cos votos en contra do PP e de Cidadáns, unha emenda presentada polo Grupo Municipal Socialista á moción sobre a remunicipalización da rede de bibliotecas públicas presentada por Marea Atlántica. O portavoz dos socialistas, José Manuel Lage, asegurou que a intención do goberno é “lograr o maior consenso posible para unificar a rede de bibliotecas, facendo posible compatibilizar a internalización coa legalidade vixente.” Lembrou ademais que “esta rede é un orgullo para toda a cidade e un referente en toda España, obra dos gobernos socialistas” á vez que explicou que “non hai nada privatizado, as bibliotecas son todas públicas, outra cousa é como se presta o servizo.”
Esta proposta responde, dixo, tamén ao compromiso subscrito co BNG en relación a este tema que tamén inclúe actuacións encamiñadas a reforzar o servizo municipal. Neste sentido, o Goberno local aposta por darlle unha solución legal e laboral á situación do persoal das bibliotecas co obxectivo de unificar a rede a través da xestión directa antes de que finalice o período 2019-2023.

A Corporación aprobou tamén por unanimidade a adopción de medidas xurídicas para recuperar a Casa Cornide, na actualidade, en mans da familia Franco, para que regrese a titularidade pública. O pleno apoiou deste xeito a proposta presentada polo Bloque Nacionalista Galego, que recolleu a emenda de Marea de que se convoque o Consello de Memoria Democrática.

Por outra banda, aprobáronse por unanimidade a moción para que todas as festas da cidade teñan unha hora sen ruído e así favorecer a inclusión de nenos con dificultades de integración sensorial. Esta moción foi presentada por Cidadáns.

Outra das mocións aprobadas por unanimidade foi a presentada polo BNG en apoio ao persoal das empresas auxiliares de R. Tamén por unanimidade aprobouse a moción do BNG para instar o goberno local a negociar coa Tesourería Xeral da Seguridade Social sobre a cesión das vivendas baleiras existentes na Torre dúas Mariñeiros co fin de destinalas a aluguer social.

Ademais, a moción presentada por Marea Atlántica en defensa da campaña

+ eMERXENCIAfEMINISTA foi aprobada cos votos a favor de todos os grupos excepto o de Cidadáns, que se abstivo. Tamén foi aprobada cos votos a favor de PSOE, PP e Cidadáns a moción sobre o Plan Integral para a zona do Orzán e Peixaría.

A representante de Cidadáns presentou unha moción sobre a elaboración dunha ordenanza do uso de instalacións deportivas. O Grupo Municipal Socialista e o Partido Popular emendaron por separado a moción, aínda que só saíu adiante a emenda socialista grazas os votos de PSOE, Marea Atlántica e BNG. O concelleiro de Deportes, Juan Borrego, asegurou que elaborará e actualizará a normativa municipal de instalacións deportivas dando prioridade a a reserva e abono telemático das taxas para o seu reserva de uso.

En canto a a moción presentada por Marea Atlántica sobre a emerxencia climática rexeitouse cos votos a favor unicamente do BNG, e os votos en contra de PSOE e Cidadáns e a abstención do PP. A concelleira de Medio Ambiente, Esther Fontán, asegurou que os acordos promulgados na moción non se adaptaban á realidade da cidade. Sinalou que o pacto de alcaldes sobre o clima é o foro adecuado para abordar esta problemática.

Tamén foi rexeitada a moción do Partido Popular para declarar festivo local o Día do Rosario durante todo o mandato. Todos os grupos votaron en contra. O portavoz do grupo de Goberno asegurou que “por respecto ás tradicións da cidade blíndase San Juan e martes de Entroido”.

O pleno aprobou, ademais, por maioría absoluta, coa abstención de Cidadáns, o Regulamento de organización e funcionamento do corpo da Policía Local da Coruña. BNG, Marea e PSOE subliñaron “o amplo consenso” que o documento

recibiu por parte de todos os axentes implicados en a súa elaboración. Ademais, destacaron a profesionalidade das persoas que están á fronte da seguridade cidadá. Pola súa banda, o portavoz do goberno, José Manuel Lage Tuñas, agradeceu o labor desenvolto polos partidos na anterior lexislatura e lembrou que esta aprobación inicial “non pecha a porta para introducir melloras e a solicitar máis efectivos e menos molestias por parte da normativa estatal”.

A modificación do PEPRI para cambiar o nivel de protección dun inmoble situado no Cantón Pequeno para acatar unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza foi outros dos puntos debatidos que contou co voto a favor de PSOE, PP, BNG e Cidadáns e a abstención de Marea Atlántica, que solicitou un informe de Patrimonio.

Así mesmo, o cambio de usos e o estudo de detalle da reforma do Mercado de Monte Alto saíron adiante cos votos de todos os grupos que manifestaron a necesidade de dar resposta de maneira inmediata ás peticións veciñais deste barrio. Con a aprobación de este punto, poderanse licitar xa as obras de rehabilitación do mercado municipal. O edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, encargado de defender a postura do goberno, asegurou que os socialistas comparten o proxecto redactado tal e como estaba e, por iso, impulsarán a súa posta en marcha.

A Corporación deu luz verde tamén, con os votos en contra do PP e a abstención de Cidadáns, a un modificativo nas contas do IMCE que permitirá facer fronte aos gastos derivados das festas de María Pita. Trátase, explicou o edil de Economía e Facenda, José Manuel Lage, dunha transferencia de partidas que suman 490.000 euros. A modificación inclúe tamén unha transferencia de 125.000
euros do crédito do IMCE para a Fundación Luís Seoane. O portavoz do Goberno local cualificou de “rigorosa” a actuación do IMCE e insistiu en que este trámite responde a “a necesidade de atender con normalidade o funcionamento da administración”.