Sábado 20 de Outubro de 2018

O Concello organiza actividades en nove centros educativos para concienciar os menores sobre a importancia da seguridade vial


O proxecto Superaxente Corrente desenvólvese a través dun libro-disco co que os menores aprenden nocións básicas e desenvolven actitudes que inciden na prevención de accidentes

O Concello da Coruña, a través da Concellaría de Mobilidade, desenvolveu durante esta semana unha campaña de educación vial entre os alumnos e alumnas de nove centros educativos da cidade. O Goberno municipal busca co proxecto Superaxente Corrente que os máis pequenos aprendan as nocións básicas, ao tempo que adquiren actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de circulación.
O departamento municipal que dirixe Begoña Freire recolleu no primeiro Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) da cidade o seu obxectivo de dar máis prioridade aos peóns, unha filosofía que se está a impulsar entre os máis pequenos a través dos Camiños Escolares -ao redor de 300 alumnos de cinco centros educativos desprázanse dende a súa casa ao colexio polas 25 rutas habilitadas- e que agora se reforzou co proxecto Superaxente Corrente.
Este novo programa da área de Mobilidade desenvolveuse esta semana en 9 centros educativos (Emilia Pardo Bazán, Raquel Camacho, Curros Enríquez, Sal Lence, Víctor López Seoane,Zalaeta, Eusebio dá Garda, Wenceslao Fernández Flórez e Anxo dá Garda). Para mellorar a convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, entregouse ao persoal docente o libro-disco aGente Corrente. Galo Mirindolo, unha guía de actividades
-distribuídas en 9 etapas e adaptada para cada grupo de idade- onde nenos e nenas progresan nas súas capacidades para entender e comprender as complexidades do seu ámbito e, de xeito particular, de todo o relacionado coa seguridade vial.
Os nenos terán que responder a preguntas tipo-test elixindo entre varias opcións ou fotografías, pintar con cores correctas as luces dos semáforos (tanto para a circulación de vehículos coma para o paso de peóns), crear circuítos nas aulas con sinais de tráfico ou realizar actuacións musicais con letras onde se fala sobre seguridade viaria.
Este proxecto formulouse entre os alumnos dende un diálogo en familia e coa escola para promover o intercambio de información e experiencia, buscando que o menor aprenda xogando e, mediante a lectura deste conto -tanto no colexio coma na súa casa-, se suscite o intercambio de experiencias e o diálogo e se estimule a reflexión e o proceso de pensamento do neno.
Así, dende as súas propias experiencias, os alumnos convértense en axentes protagonistas da súa propia aprendizaxe, espertando a súa curiosidade e o seu desexo de coñecer valores e normas de convivencia, habilidades para a prevención de conflitos e, sobre todo, fomentando a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de circulación. A maiores, a través destes xogos, os menores desenvolven hábitos de lectura en galego e castelán, nocións básicas de matemáticas (necesitarán ter coñecementos xeométricos e de cálculo para resolver os problemas e preguntas que se formulan no libro), a súa capacidade artística e creativa e o uso das tecnoloxías da información e a comunicación.