Mércores 23 de Setembro de 2020

O Concello de Miño instala dous dispensadores de xel hidroalcohólico nas rúas Carreira e Mercado


Sitúanse na entrada do Concello e na do mercado dos domingos.

O Concello de Miño acaba de instalar dous dispensadores de xel hidroalcohólico nas rúas Carreira e
Mercado. Colocáronse na entrada do Concello e na do mercado dos domingos para promover e facilitar unha correcta hixiene de mans aos veciños e veciñas do municipio.
O goberno local aproveita así os dispensadores que se adquiriron para usar na Feira dá Cebola Chata,
recolocando un deles en fronte ao consistorio. O alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, lembrou a
importancia de “non baixar a garda e cumprir estritamente as medidas de prevención xa coñecidas por todos: uso de máscara, hixiene frecuente de mans e distancia social”.