Mércores 25 de Novembro de 2020

O Concello arrinca os traballos para mellorar a eficiencia enerxética nos locais de As Travesas e San Vicente


Estas actuacións teñen un custo de máis de 100.000 euros e fináncianse a cargo de dúas subvencións do IDAE -Instituto para a Diversifiación e o Aforro da Enerxía-.

A mellora das infraestruturas e os servizos para os veciños e veciñas é unha máxima para o goberno local. Como parte deste compromiso, o Concello acaba de iniciar as obras de rehabilitación enerxética dos locais de As Travesas e San Vicente de Vigo. Estas actuacións teñen un custo de máis de 100.000 euros e fináncianse a cargo de dúas subvencións do IDAE -Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía-. Estes traballos consistirán na renovación das fachadas, as cubertas e as carpinterías exteriores para illar térmicamente ambos os inmobles.

O obxectivo destas intervencións, tal e como sinalan desde o equipo de goberno, “ é que unha vez rematadas estas actuacións lestes edificios se convertan en espazos enerxeticamente eficientes”.

No de San Vicente de Vigo aplicarase un sistema de illamento térmico exterior de la de roca de 8 cm e substituirase a cobertura de fibrocemento da planta alta e do almacén por unha cobertura de tella curva. Ademais, substituiranse tanto os falsos teitos como as carpinterías exteriores da planta baixa. As novas carpinterías serán de PVC e contarán con acristalamento dobre.

No caso de As Travesas, se replicarán as actuacións para mellorar o illamento térmico exterior, colocaranse elementos de protección de madeira e unha cuberta na parte superior mediante falso teito.

En palabras do executivo, “lestes dous proxectos servirán para mellorar estas instalacións, garantindo un maior confort térmico e alcanzando, ademais, un importante aforro non consumo de enerxía”.