Sábado 15 de Decembro de 2018

O Goberno local mellorará a movilidad no Agra do Orzán coa sustitución de 400 sinais verticais


O novo proxecto municipal enmárcase dentro do Plan Urbana C, cun orzamento de 84.700 euros

O Concello da Coruña informa da próxima mellora e sustitución da totalidade da señalización vertical do Agra do Orzán, un proxecto de movilidad que se enmarca dentro do Plan Urbana C, unha acción integral de regeneración financiado ao 80% con fondos europeos. Con esta iniciativa, que ten un orzamento de 84.700 euros, a Concejalía de Movilidad ten por obxectivo mellorar a seguridade e a calidade da señalización vial de todo o ámbito.
O Goberno municipal desenvolve este proxecto co obxectivo de aumentar a visibilidad da señalización vertical en todas as vías do Agra do Orzán, reforzando e substituíndo a señalización antiga. O contrato inclúe, aproximadamente a sustitución de 400 sinais verticais conforme a normas UNE, ofrecendo os sinais e paneles máxima visibilidad tanto en condicións diurnas como nocturnas.
O Concello programou a reordenación integral da señalización vertical do barrio en base a criterios globais. Así, realizouse diagnóstico integral das necesidades e melloras, detectando señalización innecesaria, señalización de reforzo que é preciso instalar, ou melloras na ubicación atendendo aos criterios de seguridade vial e accesibilidad para non crear obstáculos.
A zona do Agra do Orzán caracterízase por estar delimitada por unha serie de grandes vías de circulación ou viario principal, nas cales concéntrase gran cantidade de movementos de tráfico rodado e de persoas, non só da propia zona, senón que serven de vías de desprazamento ou distribución para conectar co resto dos barrios da cidade e coas súas vías de penetración desde o exterior. A iso, súmase o trazado interior do perímetro do Agra, conformado por multitude de rúas nas que conviven vías con tráfico rodado e con zonas peatonales. Ademais, un dos obxectivos do primeiro Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) da Coruña que elaborou este equipo de goberno é a conexión entre barrios para que queden perfectamente cohesionados.

OUTROS PROXECTOS EN EJECUCIÓN
A Concejalía de Movilidad proxectou e está executando outras actuacións na zona Agra do Orzán, principalmente dirixidas a fomentar a movilidad peatonal, o transporte público, a seguridade vial, mellorar a xestión do tráfico e mellorar en definitiva a convivencia dos diferentes modos de desprazamento, a movilidad e en xeral a calidade de vida nun ámbito con alta densidad de poboación:
– Implantación de paneles de señalización variable con información do número de prazas de estacionamiento de rotación libres nos parkings (Vos Mariñeiros, rolda de Outeiro e As Conchiñas). Busca mellorar a señalización e información dos aparcamientos e do número de prazas dispoñibles en tempo real, facilitando e orientando nas rutas do viario, o que permite evitar desprazamentos e tempos innecesarios, á vez que redundará nunha mellora da fluidez do tráfico no barrio, da optimización e da xestión das infraestructuras. Cun investimento de 126.847 euros, permitirá a sucesiva implantación dun sistema de párking intelixente integrado coa plataforma Smart City.
– Instalación de paneles de información en paradas de transporte público urbano con pantallas led, onde se ofrecerá aos viaxeiros información en paradas sobre liñas, tempos e incidencias no transporte. Inclúese un sistema de monitorización centralizada dos elementos instalados que permitirá comprobar en tempo real os seus estados, averías e incidencias, os seus consumos e o control e visualización da información ofrecida nos paneles e o seu conversión a voz. Inclúe dispositivos de acceso á información para persoas con discapacidad e anunciador de vocal baixo demanda. O investimento é de 109.462 euros.
– Instalación de novos pasos de peatones semaforizados con reforzo de balizas leds para peatones nos cruces da rúa Barcelona, con Alcalde Lens, avenida das Conchiñas e rúa Agra do Orzán. Cun investimento de 79.524 euros, o obxectivo é mellorar o tránsito rodado, e sobre todo peatonal, nun itinerario peatonal polo que camiñan máis de 14.000 persoas a diario. Esta solución emprégase por primeira vez na Coruña e permite compatibilizar usos nun tramo que cruza todo o barrio do Agra do Orzán e no que existen tres intersecciones con tránsito rodado importante (avenida das Conchiñas, rúa Agra do Orzán e cale Alcalde Lens) que comunican Ou Ventorrillo, rolda de Outeiro e rolda de Nelle.