Venres 03 de Xullo de 2020

O Festival Internacional de Monicreques Consorcio As Mariñas chega a Cambre co mellor teatro de monicreques


O pasado sábado 26 de setembro comezaron as representacións do XI Festival Internacional de Monicreques Consorcio As Mariñas, que nesta nova edición trae aos concellos que integran ou Consorcio As Mariñas algunhas dás mellores compañías de teatro de monicreques iberoamericanas, españolas e galegas, coa presenza de especialistas procedentes de Arxentina, Chile, Valencia, Castela A Mancha, Andalucía, Madrid, Euskadi ou Bélxica. En concreto, ou Festival reunirá durante un mes a vinte compañías que realizarán 24 representacións. Non concello de Cambre a derradeira dás representacións terá lugar ou domingo 25 de outubro, ás 18:30 h non Centro Sociocultural dá Barcala a cargo dá Compañía Monicreques Cachirulo que presenta ?A Figueira do Demo?, un espectáculo baseado na obra de Roberto Vidal Bolaño Romance dous Figos de Ouro adaptado para nenos e meniñas a partir de 5 anos.

Financiado pola Deputación dá Coruña, ou Festival Internacional de Monicreques Consorcio As Mariñas, ten como obxectivo favorecer as inquedanzas culturais, artísticas e sociais dous municipios que integran ou Consorcio (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada), facilitando deste modo ou acceso a ofertas lúdicas de calidade a súa poboación, así como achegar a cultura dúas monicreques e introducir tanto ao público adulto como infantil non mundo do teatro.
Un ano máis, ou Festival deste ano salienta pola variedade dá programación e de técnicas xa que inclúe obras con bonecos de luvas, sombras, marionetas con fíos, de mesa, narracións, teatro de máscaras, mesa e vara, entre outras, para achegar ao público a gran variedade de estilos tanto non deseño dous personaxes coma na manipulación destes, así como a diversidade de liñas de argumento e de expresión artística que caracterizan ao teatro de monicreques contemporáneo. Ademais, haberá obras para diferentes idades.